Comissió de Pastoral

La Comissió de Pastoral coordina les activitats pastorals que es desenvolupen durant el curs, en fidelitat al Caràcter Propi.
Està formada per: 
Activitats de Pastoral
  • El Director General.
  • El Director Pedagògic.
  • La Coordinadora de Pastoral. 
  • Una escolàpia de la Comunitat Religiosa.
  • Un/a  representant de cadascun del cicles de les diferents Etapes.