D.O.P.S.


El Departament d'Orientació Psicopedagògica i Social (DOPS) és el responsable d'ajudar l'alumnat amb necessitats educatives específiques (ja siguin socials, pedagògiques, etc.) i assessora el professorat de l'Escola i  les famílies.

 El formen:
  • El formen dues psicopedagogues encarregades de l'orientació psicopedagògica de tot l'alumnat de l'escola.