Equip de coordinació

L'Equip de Coordinació té la missió de facilitar la participació corresponsable en l'organització i coordinació educativa realitzada pel conjunt del professorat de l'Etapa.

Està format pels coordinadors de cicle i pel Cap d'Estudis de cada Etapa:

EQUIP DE COORDINACIÓ D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:

Està format pel Cap d'Estudis d'Educació Infantil i Primària i pels coordinadors de cadascun dels cicles d'aquestes Etapes:


  • Coordinador/a d'Ed. Infantil 
  • Coordinador/a de Cicle Inicial d'Ed. Primària   
  • Coordinador/a de Cicle Mitjà d'Ed. Primària
  • Coordinador/a de Cicle Superior d'Ed. Primària


EQUIP DE COORDINACIÓ D'ESO:

Està format pel Cap d'Estudis d'ESO i pels coordinadors de l'Etapa:


  • Coordinador/a de 1r i 2n d'ESO
  • Coordinador/a de 3r i 4t d'ESO
  • Coordinador/a de Departaments