Equip de cicle


L'Equip de Cicle està format per tot el professorat que imparteix la docència en el mateix cicle amb la finalitat d'assegurar la coherència en l'acció educativa duta a terme amb l'alumnat.

 En la nostra escola existeixen els següents Equips de Cicle:

EQUIP DE CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL:

Està format pels/per les tutors/es d'Educació Infantil i per alguns/es dels/de les mestres especialistes que imparteixen docència a l'Etapa. Exemple: Música, Play&Discover...

EQUIP DE CICLE INICIAL D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Està format pels/per les tutors/es de 1r i 2n d'Educació Primària i per alguns/es dels/de les mestres especialistes que imparteixen docència a l'Etapa.

EQUIP DE CICLE MITJÀ D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Està format pels/per les tutors/es de 3r i 4t d'Educació Primària i per alguns/es dels/de les mestres especialistes que imparteixen docència a l'Etapa.

EQUIP DE CICLE SUPERIOR D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Està format pels/per les tutors/es de 5è i 6è d'Educació Primària i per alguns/es dels/de les mestres especialistes que imparteixen docència a l'Etapa.

EQUIP DE PRIMER I SEGON D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:

Està format pels/per les tutors/es de 1r i 2n d'ESO i per alguns/es dels/de les professors/es especialistes que imparteixen docència a l'Etapa.


EQUIP DE TERCER I QUART D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:

Està format pels/per les tutors/es de 3r i 4t d'ESO i per alguns/es dels/de les professors/es especialistes que imparteixen docència a l'Etapa.